Finger
拎着烈酒背着孤独踟蹰的代码狗

有屋数间,有田数亩。
用盆为池,以瓮为牖,
墙高于肩,室大于斗。
布被暖余,藜藿饱后。
气吐胸中,充塞宇宙,
笔落人间,辉映琼玖。
人能知止,以退为茂。
我自不出,何退之有?
心无妄想,足无妄走,
人无妄交,物无妄受。
炎炎论之,甘处其陋。
绰绰言之,无出其右。
羲轩之书,未尝去手,
尧舜之谈,未尝离口。
谭中和天,同乐易友,
吟自在诗,饮欢喜酒。
百年升平,不为不偶,
七十康强,不为不寿。

这篇文章还没有人发言,快抢第一!

发表评论